top of page

STAFF & LEADERSHIP

PASTORS

Yuriy Zherebnenkov

Sergey Moroz

DEACONS

Aleksey Remizov

Aleksandr Korzhov

Anatoliy Harchenko

Leonid Bak

Michael Harchenko

Sergey Lvov

Viktor Deryabin

 

bottom of page